Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Tjekkiet, Den Tjekkiske Republik

Geografi: Tjekkiet er en europæisk demokratisk republik med grænser til Tyskland, Polen, Slovakiet og Østrig. Bøhmen og Mähren.
Tjekkiets kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (Budapest) 1957 ff
- http://mandarchiv.hu/
Teater:
International organisering
Tjekkiet er medlem af EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO - 1999-ff, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Czech Republic.
Værnepligt: Nej. Ikke i fredstid. Professionel hær. WRI: Country report and updates: Czech Republic.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer: Kul, uran, vanadium.
IAEA: The long term stabilization of uranium mill tailings: Final report of a co-ordinated research project 2000–2004.
- Vienna: IAEA, 2004. - 309 pp. - http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Bilproduktion, medicin.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page