Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Taiwan, Formosa, Republikken Kina

Geografi: Taiwan er en demokratisk østasiatisk subtopisk republik, by- og østat i Det gule hav nær ved Kina. Taiwanstrædet adskiller Taiwan fra Kina.
Taiwans kultur:
Museums for peace: Identity of Taiwan's peace museums and human rights parks. / : Ronald Chin-Jung TSAO; International Network of Peace Museums.
- http://www.intercom.museum/documents/2-6tsao.pdf
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Bibliography of Contemporary Art in China, Taiwan, and the Chinese Diaspora (includes titles on Maoist-era China), 2006.
- http://academic.reed.edu/art/courses/art397/PDFs/Art395bibliography.pdf
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Taiwan er medlem af FN,
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Taiwan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Taiwan.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: .
Naturresourcer: Guld, kul olie.
Energi, erhverv, handel og industri: Bilproduktion, medicin.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page