Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; Britiske atomvåbenforsøg ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale bevægelser ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; British nuclear weapons tests; Wars; Culture ; Music; Politics; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social movements; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.

Australske, Australiens
efterretningstjenester:

Lovgivning:
Australian Security Intelligence Organisation Act 1979, Directive for the Establishment and Maintenance of a Security Service, Intelligence Services Act 2001, Intelligence Services Amendment Act 2004, Thursday, March 15, 2012, Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security.

Litteratur

Security Culture: A Comprehensive Guide, 2013.
- https://archive.org/details/securityau
A Comprehensive Guide for Activists in Australia
Se også: Australien: Forsvar.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page