Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; Britiske atomvåbenforsøg ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; religion ; sociale bevægelser ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; British nuclear weapons tests; Wars; Culture ; Music; Politics; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social movements; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.

Australske fredsbevæglser

Australian peace movements

Aktuelle og historiske australske  fredsbevægelser, herunder
militærnægterorganisationer:
Current and historical Australian peace movements, including conscentious objector organizations
Actuelles et historiques des mouvements de paix australienne, y compris les objection consciencieuse à service militaire:
Aktuelle und historische Australischen Friedensbewegungen, einschließlich des Wehrdienstverweigerer oder Kriegs-dienstverweigerer Organisationen
Always Look On The Bright Side Of Life: The AIDEX '91 Story
http://www.archive.org/details/AlwaysLookOnTheBrightSideOfLifeTheAidex91Story

Litteratur

Terp, Holger: Peace in print.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page