Albanien / Albania / Albanie

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Albanien er en sydøsteuropæisk republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien og med kystlinje til Adriaterhavet i Middelhavet.
Atlas of Europe.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Merited Artist of Albania / Artist i Merituar 1960-1996
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
Radio Tirana
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Fan S. Noli (1882-1965)
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Albanian Film Archive
- http://www.aqshf.gov.al/?lng=en (link is external).
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Albanien var medlem af Folkeforbundet og var senere medlem af Warshawapagten under Den kolde krig
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Albania.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Albania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen:
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi / Natural resources: Atomkraft: Nej. Det albanske atomagentur / Agjencia Kombetare Berthamore, kul, Olie og naturgas.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel, industri og trafik:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page