Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 9. April 2015 / Time Line April 9, 2015

Version 3.0

8. April 2015, 10. April 2015


04/09/2015
Den tyske militære besættelse af Danmark og Norge under anden verdenskrig starter, 1940.

04/09/2015
Marganiliseret protestmusik
Af Holger Terp
Hvor blev protestsangene af spørger Pernille Ingerslev i en sympatisk kronik i Information 8. april 2015.
Det er et godt spørgsmål. Mange af protestsangerne er døde.
Phil Ochs er død. Evan Maccoll er død. Bert Jansch er død. Jesper Jensen er død. Og sidst men ikke mindst Pete Seeger er død. Undtagelsen i denne forbindelse er Peggy Seeger som stadig protesterer, men hun er jo også en ung dame på kun 79.
Af de cirka 24.000 sange jeg indtil videre har registreret om krig og fred siden første verdenskrigs begyndelse er hovedparten fra første og anden verdenskrig. Der findes ikke mange musikalia om Korea-krigen og de er stort set alle amerikanske.
Der eksisterer omkring 5000 numre internationalt med Vietnam-krigen som emne, men i mellemtiden er publikum blevet passive lyttere og nodetryk forsvandt. De engelske kvinders kulturelle og musikalske kraftpræstation ved den amerikanske Greenham Common base fra begyndelsen af 1980erne og fremefter er stort set gået i glemmebogen. Og det samme gælder for de musikalsk baserede protester mod den første Golfkrig 1990-1991. Det meste af denne musik udkom på kassettebånd og det volder i øjeblikket store problemer for det amerikanske bibliotekssystem at få denne musik registreret, digitaliseret og tilgængeliggjort.
Irak-krigen dukkede op sammen med elektroniske musikformater så som MP3. Og den krig er der sunget flere hundrede sange om over hele verden.
Siden Vietnam-krigen er protestmusikken blevet marginaliseret af musikindustrien og massemedierne, men den er der og lever om ikke i bedste velgående så godt at selv Syrien-krigen er der skrevet protestsange om. Det er bare at søge og lytte.

04/09/2015

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for april 2015

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page