Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 9. April 1940 / Time Line April 9, 1940

Version 3.0

8. April 1940, 10. April 1940


04/09/1940
Den tyske militære besættelse af Danmark og Norge starter
Danmark og store dele af Norge - besættes uden store danske, norske og tyske tab af menneskeliv. Det tyske slagskib Blücher med en del af den tyske invasionsstyrke sænkes i Oslo fjorden.
Litteratur: Norsk Krigsleksikon 1940-1945.
Ifølge Haag-Landkrigsreglementet anses et territorium for besat, når det 'faktisk er underlagt den fjendtlige hærs myndighed'. Artikel 46: 'Familiers Ære og Rettigheder, personers liv og private ejendom såvel som religiøs overbevisning og gudstjenestens udøvelse skal respekteres. Privat ejendom kan ikke konfiskeres'. Artikel 47: 'Plyndring er udtrykkeligt forbudt'.
Besættelsen medfører stop for oversøisk handel i både Danmark og Norge, produktionsnedgang, vareknaphed, prisstigninger, stigende omkostninger, real­lønsfald og øget arbejdsløshed, mens ernæringssituationen i den tyske værnemagt forbedres pga den danske overskudsproduktion. Landbrugseksporten mister bl.a. eksportmarkedet i Storbritannien pga besættelsen. Salg til værnemagten og eksport til Tyskland under besættelsen fører dog også til mangel på varer her i landet. Varemanglen søges erstattet gennem erstatningsproduktion.
Uddannelsen af rekrutter i hæren ophører.
Kommunikation med Grønland ophører midlertidig.
Grønlænderne frygter en britisk besættelse.
Organsiaitonen Revolutionære Socialister i København udsender den første illegale publikation: 'Udtalelse til Situationen', skrevet af Børge Trolle.
Den norske regering flygter til Hamar. I Oslo danner Quisling ny regering.
Kilder: Blix, Hans: De fem Aar. Berlingske, 1945. - [72] s.
Gram, Gerda: Norske tilstande : Norge under 2. verdenskrig. 1986. - ISBN 87-7492-550-4
Nissen, Henrik S.: 1940 : Studier i forhandlingspolitikken og samarbejds­politikken. - ISBN 87-00-558851-2

Bibliografier og fremstillinger

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 : En bibliografi udarbejdet af Leo Buschardt ; Albert Fabritius ; Helge Tønnesen.
- http://www2.kb.dk/formidl/natbib/andbib/bibb/
Gads leksikon om dansk bessættelsestid 1940-45 / redigeret af Hans Kirchhoff ; John T. Lauridsen ; Aage Trommer. 2002.
Tyske arkivalier om Danmark 1848-1945, bd III. / Rigsarkivet.
- København : Rigsarkivet, 1997. - 239 s.
Foreløbige arkivregistraturer, Ny serie nr. 17.
Lauridsen, John T.: Samarbejde og modstand - Danmark under den tyske besættelse 1940-45 : En bibliografi. - ISBN 87-7289-568-3
Betænkning til Folketinget afgivne af den af tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45: 1: Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende overfor ministre eller andre særlige ansvarlige, i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940. H. J. Schultz, 1945. - 97 s.
II: Supplement [med] Oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940. H. J. Schultz, 1945. - 63 s.
Roslyng-Jensen, Palle: Besættelsesforskningen 1995-2001 : En national eller ideologisk historie-skrivning? I: Historisk Tidsskrift, 2001:2 s. 480-530.
Bjerg, Hans Chr. : Den danske militære efterretnings­tjeneste 1940-1945.
Den hvide Brigade : Danske Lægers Modstand / Redaktion Aage Svendstorp.
- København : Carl Allers Bogforlag, 1946. - 381 s.
Luftværnschefen i Storkøbenhavn: Offentlige Tilflugtsrum og Dæknings­grave Juni 1940.
Dansk Luftværnsforenings Københavns Kreds, 1940. - 40 s.
Krigsøkonomi og Efterkrigsproblemer / Jens Otto Krag ; P. Gersmann.
- København : Det danske forlag, 1944. - 233 s.
Rüber Jørgensen, Kaare: Den 9. april i tysk film. I: Middelalder, metode og medier : Festskrift til Niels Skyrum Nielsen, 1981, s. 397-448.

Censur

Besættelsen medfører selvcensur og censur i Danmark og Norge bla. udøvet af tyske nazister via annoncepenge, samt indskrænkning af borgerlige rettigheder. Tidsskriftet Mennesket og Magten ophører. Blandt censurerede forfatterskaber som en følge af den tyske besættelse er Winston Churchill og Karl Marx, Erik Maria Remarques romaner om første verdenskrig, alle bøger af Thomas Mann skrevet efter 1933, Bert Brechts Svendborger Gedichte og John Steinbecks The Moon is Down.
Fredsbevægelsernes offentlige møder udsættes indtil videre, idet der anvendes dagligstuemøder i stedet for.
Under besættelsen udsendes en række illegale, bøger og tidsskrifter: Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945.
Kilde: Bindsløv Frederiksen, L.: Pressen under besættelsen : Hovedtræk af den danske dagspresses vilkår og virke i perioden 1940-45. - Universitetsforlaget i Aarhus, 1960.

Øget eksport til Tyskland

Besættelsen medfører en forøget dansk eksport af landbrugs- og industrivarer, herunder våben til Tyskland.
Kilder: Besættelsestidens Fakta : Dokumentarisk Haandbog med Henblik paa Lovene af 1945 om landsskadelig Virksomhed / redaktør Niels Alkil. Udgivet af Sagførerraadet. - København : I kommission hos Schultz, 1945. - 1586 s.
Brandenborg Jensen, Ole: Myten om Hitlers danske spisekammer. I: Berlingske Tidendes kronik, 03/06/2005.
Brandenborg Jensen, Ole: Puster til myten om Hitlers spisekammer. I: Berlingske Tidendes kronik, 11/02/2005.
Pedersen, Jan: Produktion og arbejdsmarked under besættelsen : Normalitet og unormalitet i maskin- og skibsbygningsindustrierne. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie, 1994 s. 229-252.

Myten om 9. april

Besættelsen af Danmark gøres efter anden verdenskrig til en myte om en passiv udenrigs- og sikkerhedspolitik i mellemkrigsårene som resulterede i besættelsen. Myten om aldrig mere en 9. april anvendes som argument for dansk deltagelse i Atlantpagten og som argument for dansk oprustning.
Kilde: Historie og myte : Et liv med den 9. april. I: Vandkunsten, 1990:3 s. 5-142.
- ISBN 87-0120352-5.
Kirchhoff, Hans: Kamp eller tilpasning : Politikerne og modstanden 1940-45. - ISBN 87-00-12672-1

Modstandskampens menneskelige omkostninger

Kampen mod den tyske besættelse af Danmark, herunder stikkerlikvideringer, har store menneskelige omkostninger for folkene i modstandsbevægelsen og deres familier. Personlige omkostninger som fortsætter lang tid efter befrielsen.
Kilder: Mellemgaard, Lis: Pige i modstandskampen 1998 og Fra tavshed til tale : Børn af frihedskæmpere, under udgivelse.
Sparring-Petersen, G.: Med Gestapo i Hælene.
Nyt nordisk Forlag, Arnold Busk, 1945. - 116 s.
Ørvig Knudsen, Peter: Efter drabet : Beretninger om modstandskampens likvideringer. - ISBN 87-00-48194-7.

04/09/1940

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for april 1940

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page