Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; sociale bevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Norge: klima og
klimaforandringer:

Klima i Norge 2100 : Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. / : Redaktører I. Hanssen-Bauer et al. Miljødirektoratet. ; NCCS report no. 2/2015.
Rapporten beskriver kort årsaker til klimaendringer og variasjoner, og Norges beliggenhet i forhold til storstiltevær- og strømingsmønstre. Den beskriver klimautviklingen i Norge siden siste istid slik den kan tolkes fra indirekte «proksydata», og målt klimautvikling gjennom tiden med instrumentelle målinger. Deretter beskrives beregnet klimautvikling gjennom det 21ste århundre under forskjellige antagelser om framtidige utslipp av klimagasser. De aller fleste av beregningene som presenteres i denne rapporten er basert på globale klimaframskrivninger fra 5. hovedrapport fra FNs klimapanel. De beregnede endringene sammenlignes med tilsvarende verdier i den første «Klima i Norge 2100»-rapporten. Det legges vekt på en periode mot midten, og en mot slutten av århundret.
Alle klimaframskrivninger er beheftet med usikkerhet. Dette temaet er grundig behandlet i rapporten.
Se også: Europæisk klima.

Litteratur

Status report as of January 2018: Norway's Seventh National Communication Under the Framework Convention on Climate Change .
Intet sted i verden stiger temperaturen så hurtigt som i Longyearbyen på Svalbard : I verdens nordligste by er gennemsnitstemperaturen allerede steget med fire grader siden 1971 – det er langt over de fleste computersimulerede scenarier. Det har ødelagt hjem, dyreliv og tilmed kirkegården. Svalbard er på én gang unik og et mikrokosmos over, hvad der sker i verden. / : Jonathan Watts. I: Information, 31. juli.2019.
Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page