Geografi ; klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Kenya: Klima og
klimaforandringer:

Climate Change Profile: Kenya. / : Dutch Ministry of Foreign Affairs, 2018.
Tørke / drought / sécheresse / sequía / Trockenheit:, hungersnød 2011.
Se også: Afrikansk klima

Litteratur

Second National Communication of Kenya to the United Nations Framework Convention on Climate Change. / : Government of Kenya, 2015.

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page