Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; sagaerne ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; Islands militære særstilling ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Sagas; Art; Film; Music; Politics; political parties ; Defense; Islands military special position; Peace movements; Religion; social conditions ; Education; Economy and Arms trade
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Island

Geografi: Island er en Europæisk og nordisk  østat og republik i Nordatlanten.
Geography: Iceland is a European and Nordic island nation and republic in the North Atlantic.
Kultur: Sagaerne.
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
The Icelandic Modern Media Initiative, 2010.
- https://en.immi.is/
Iceland to become International Transparency Haven
On June 16th 2010 the Icelandic Parliament passed a proposal for a parliamentary resolution tasking the government to introduce a new legislative regime to protect and strengthen modern freedom of expression. The proposal was passed by votes from parliament members of all parties.
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
1818: Islands Stiftsbibliotek nu Det Islandske Nationalbibliotek etableres.
Nyere islandske forfatternavne alfabetiseres efter fornavn.
/ Newer Icelandic author names are alphabetised according to the first name.
/ Les nouveaux noms d'auteurs islandais sont alphabétisés selon le prénom.
/ Los nuevos nombres de autores islandeses están alphabetised de acuerdo con el nombre.
/ Neuere isländischen Autorennamen sind nach dem ersten Namen buchstabiert
Anonym- og pseudonym-lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814. / : Holger Ehrencron-Müller.
- København: Hagerup, 1940.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Folkesagn, sagaerne.
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
International organisering
Island er medlem af Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Iceland.
Værnepligt: WRI: Nej. Country report and updates: Iceland.
Intet militær 1869-, mindre kystbevogtning.
Efterretningstjenester:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Den islandske historiker Ólafía Einarsdóttirs skrev i 1964 en doktorafhandling om, hvornår kristendommen blev indført i Island. Det var ikke i år 1000 som ellers almindelig accepteret, men i år 999.
Studier í kronologisk metode i tidlig islandsk historieskrivning./ : Ólafía Einarsdóttir.
- Sthm.: Natur och Kultur (Bibliotheca historica lundensis, XIII), 1964.
Islands kristnande – en kritisk undersökning. / : Harald Gustafsson. Scandia Vol 77:2 2011
Betænkning 1544 Folkekirkens styre: Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014.
- http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
Sociale forhold:
Uddannelse
Peace 2000 Institute, Reykjavik
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Økonomiske kriser: 2008-.
Millions of documents show heads of state, criminals and celebrities using secret hideaways in tax havens. / : The International Consortium of Investigative Journalists, Apr 3, 2016
- https://panamapapers.icij.org/
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page