Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 20. April 1962 / Time Line April 20, 1962

Version 3.0

19. April 1962, 21. April 1962

“Alternativ”s bladhovede.
Her det sjældne nr. 2, dateret 21. april 1962
.
Kilde: Fredsakademiets arkiv.

04/20-22/1962
Kampagnen mod Atomvåben og et “Alternativ”
Påskemarch 1962 Holbæk-København arrangeret af Kampagnen mod Atomvåben.
På første dag deltager 4.000 i den internationale demonstration. Der er deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Vesttyskland og Storbritannien.
Under marchen startes tidsskriftet “Alternativ” af en redaktionskomite bestående af forfatterne Halfdan Rasmussen, Klaus Rifbjerg, Erik Knudsen, Ole Wivel, Carl Bang og filosoffen Villy Sørensen. Redaktionen bestod af forfatterne : Aage Netteberg, Ivan Malinovski og Carsten Grolin. Fra nr. 2 er musikeren Eik Skaløe og tegneren Iben Nagel Rasmussen med i redaktionen. Blandt bidragyderne til Alternativ er forfatterne Tage Hind, Ester Nagel, H. C. Branner, Poul Overgaard Nielsen, Kate Fleron og Robert Broby-Johansen. Alternativ udgiver også i parantes bemærket Studentersamfundets og Halfdan Rasmussens med fleres revy “De ti bud” i bogfrom.
Der er 13000 demonstranter på Rådhuspladsen, hvor bl.a. Carl Scharnberg taler.

04/20/1962
Campaign against Nuclear weapons and an "Option"
Danish Easter March 1962 Holbæk to Copenhagen organized by the Campaign against Nuclear weapons starts. On the first day participates 4,000 in the international demonstration. There are participants in the demonstration from Denmark, Sweden, Norway, Finland, West Germany and Great Britain. At the end of the demonstration there were 13000 demonstrators at City Hall Square, where inter alia Carl Scharnberg spoke.

04/20/1962
Campagne contre les armes nucléaires et une «option»
Danois Pâques Mars 1962 Holbæk à Copenhague organisée par la Campagne contre les armes nucléaires commence. Le premier jour, participe 4.000 en la manifestation internationale. Il ya des participants à la manifestation du Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne. A la fin de la manifestation, il y avait 13.000 manifestants à City Hall Square, où, entre autres, Carl Scharnberg parlé.

04/20/1962
Campaña contra las armas nucleares y una "opción"
Danés Pascua marzo 1962 Holbæk a Copenhague organizada por la Campaña contra las armas nucleares se inicia. En el primer día participa 4.000 en la demostración internacional. Hay participantes en la manifestación de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania Occidental y Gran Bretaña. Al final de la manifestación hubo 13.000 manifestantes en la plaza del Ayuntamiento, donde entre otras cosas Carl Scharnberg habló.

04/20/1962
Kampagne gegen Atomwaffen und eine "Option"
Dänische Oster März 1962 Holbæk nach Kopenhagen durch die Kampagne gegen Atomwaffen organisiert beginnt. Am ersten Tag nimmt 4.000 in der internationalen Demonstration. Es gibt Teilnehmer an der Demonstration aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien. Am Ende der Demonstration gab es 13.000 Demonstranten am Rathausplatz, wo ua Carl Scharnberg sprach.

04/20/1962

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page