Valgretsnævnet

Historisk myndighed oprettet 1980 under: Indenrigsministeriet.
Fortsættes 2008 som: Valgnævnet.
Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, 2004.
Valgretsnævnets beretning 2000-2006.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2007
Ifølge grundlovens § 29, stk. 1, er fast bopæl i riget en af betingelserne for valgret til Folketinget. Personer, der opholder sig (bor) i udlandet, skal derfor have bevaret en ganske særlig tilknytning til riget, for at de, uanset udlandsopholdet, kan anses for at have fast bopæl i riget i grundlovens forstand.
Ny folketingsvalglov: Delbetænkning fra Indenrigsministeriets valglovsudvalg af 1983. 1986. ; Betænkning 1084
Kapitel 3. Baggrund og principper for forslaget til ny folketingsvalglov 3.1. Folketingsvalgloven af 1953. Historisk oversigt over valglove siden 1849 Af de mere væsentlige ændringer, der er gennemført siden 1953, kan nævnes, at kredsen af valgberettigede personer er udvidet i flere omgange. Valgretsalderen er således blevet nedsat fra 23 år til 18 år, og reglerne om fortabelse af valgret som følge af modtagelse af fattighjælp er ophævet. Endvidere har danske diplomater, der er beordret til tjeneste uden for riget samt danskere, der af nærmere angivne årsager opholder sig midlertidigt i udlandet, fået tillagt valgret.
I denne forbindelse kan også nævnes, at der er indført adgang til brevstemmeafgivning for vælgere på sygehuse og plejehjem mv.
Af andre mere væsentlige ændringer kan nævnes ændringen af valgkredsinddelingen i 1970 som følge af kommunalreformen samt ændringen af valglistesystemet i 1980. Siden 1849 og indtil 1980 skulle kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde en valgliste over vælgerne i kommunen. Fra 1980 skal valglister kun udarbejdes, når der er udskrevet valg eller folkeafstemning. Denne ændring er muliggjort af indførelsen af det centrale personregister samt EDBteknikken.
Se også: Valg ; Valgbarhedsnævnet.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page