Valgbarhedsnævnet

Historisk nævn oprettet 1965 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 2018.
Nævnet havde til opgave at træffe afgørelse i spørgsmål om tab af valgbarhed på grund af straf.
Det gælder sager om valgbarhed i forbindelse med medlemskab af kommunale råd og lign.
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse. (Reform af valgbarhedsområdet), 2018.
Med lovforslaget nedlægges Valgbarhedsnævnet, og der fastsættes i stedet objektive kriterier for, hvornår valgbarheden til kommunalbestyrelser og regionsråd fortabes på grund af straf.
Politisk aftale om en reform af valgbarhedsområdet. / : Regeringen 2017.
Valgbarhedsnævnet har i perioden fra 2002 til 1. november 2017 truffet realitetsafgørelse i 155 sager.
Heraf har 143 sager handlet om bødestraf, mens de resterende 12 sager har handlet om frihedsstraf
(ubetinget og betinget fængsel).
Se også: Farumkommissionen ; valg ; folketingsvalg.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page