Valgnævnet

Nævn oprettet 2008 under: Indenrigsministeriet.
Fortsat fra: Valgretsnævnet.
Nu under: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg
Valgnævnets beretning 2007-2013. / : Økonomi- og Indenrigsministeriet,
Valgretsnævnets kompetence blev i 2008 udvidet til ikke blot at omfatte sager om optagelse af udlandsdanskere på valglisten, men til også at omfatte sager om godkendelse af navne på nye partier og den formular, som vælgererklæringer for nye partier skal afgives på.
Se også: Valg.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page