valgbarhed

Latin: Alle personer som er opstillingsberettigede til et offentligt valg, er valgbare med mindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig.
Valbarhed omfatter også medlemskab af foreninger og organisationer der har valg af tillidsmænd i deres vedtægter, så fremt visse betingelser er opfyldt.
Begrebet kendes i Danmark fra en kgl. anordning af 28. maj 1831 om Stænderforsamlingernes indførelse.
Se også: Valgbarhedsnævnet ; Valgnævnet ; Valgretsnævnet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page