Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Pakistan: klima og
klimaforandringer:

Pakistan er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
Price, R.A. (2019). Climate change as a driver of conflict in Afghanistan and other Fragile and Conflict Affected States. K4D Helpdesk Report 527. Brighton, UK: Institute of Development Studies.
Se også: Asiens klima

Litteratur

Pakistan's Initial National Communi-cation on Climate Change. / : Government of Islamic Republic of Pakistan, 2003.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page