oplysningsningstiden

Tysk, fransk: Siècle des lumières, en Enlightenment.
En periode med oplysning i europæisk historie fra omkring 1649 til omkring 1791, hvor humanister og filosoffer med afsæt i de gamle græske filosoffer forsøgte at definere et retfærdigt, tolerent og politisk frit  samfund i protest mod krig, feudalisme og enevælde, eksempelvis med udviklingen af naturretten.
På det kortsigtede plan slutter oplysningstiden med den franske revolution og regenternes oplyste enevælde.
Begrebet stammer fra Immanuel Kants læserbrev Beantwortung der Frage: Was Ist Aufklärung? / Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?, 1784. Et par af forudsætningerne for oplysnings-tiden er opdagelsesrejserne, samt, øget alfabetisering (læse-kyndighed) og mekanisering og industrialisering af bogproduktion.
Se også: Atheisme ; barokken ; censur ; clandestin litteratur ; deisme ; fritænkere ; idehistorie ; kosmoslogi ; liberalisme ; merkantilisme ; retorik ; parlamentarisme ; teologi ; videnskabshistorie, herunder kemi, naturhistorie, videnskabelige selskaber ; utopi.
Se tillige: Pierre Bayle ; Cesare Beccaria ; Balthasar Bekker ; Edmund Burke ; Denis Diderot ; Johann Wolfgang von Goethe ; Hugo Grotius ; Thomas Hobbes ; Ludvig Holberg ; David Hume ; Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse ; Carl von Linné ; John Locke ; Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro ; Montesquieu ; Thomas Paine ; Adam Smith ; Baruch Spinoza ; François-Marie Arouet eller Voltaire ; Mary Wollstonecraft.

Litteratur

Champion, Justin: 'May the last king be strangled in the bowels of the last priest': Irreligion and the English Enlighten-ment, 1649-1789. Department of History, Royal Holloway College, University of London. Udateret. - 21 s.
Æuvres de Denis Diderot, Vol 1-22, (1821).
- http://www.archive.org/details/oeuvresdedenisd05naiggoog
Darnton, Robert: The Corpus of Clandestine Literature in France 1769-1789. W. W. Norton & Company, 1995. - 260 s.
Morley, John: Diderot and the encyclopaedists, Vol I-II (1886).
- http://www.archive.org/details/diderotencyclopa01morluof
Michael Harbsmeier, Morten Petersen, Andreas Christian Hviid, Claus Mechlenborg: Andreas Christian Hviids Evropa : Udtog af en dagbog holden i Aarene 1777-1780 paa en Reise igennem Tyskland, Italien, Frankrige og Holland. Vankunsten 2005. - 616 s. - . ISBN 87-91393-18-3.
Vi fornægter Gud og foragter øvrigheden : studier i Den Tidlige Oplysning. / : Jens Glebe-Møller. Museum Tusculanum, 2004 Om en i dag nærmest ukendt side af Oplysningstiden også kaldet Den Radikale Oplysning, der ligger før den egentlige oplysning. Med sønderjyden Matthias Knutzen som central figur tegner bogen et rids af skikkelser og problemer i denne periode.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page