Nordsøen

Geografi: Hollandsk: Søen nord for Holland. Romerne kaldte havet Oceanus Germanicus. Latin: Mare Germanicum.
Nordsøen eller Vesterhavet er et internationalt nordeuropæisk, randhav til det nordlige Atlanterhav, beliggende mellem Jylland og Storbritannien. Nordsøen afgrænses af den Engelske Kanal og Southeren Bight, Skagerrak, Tyske Bugt og Vadehavet.
De nationale grænser i selve Nordsøen defineres ud fra kontinentalsoklen, eksklusive økonomiske zoner. og fiskerizoner.
Øer i Nordsøen: Vadehavsøerne elle De Frisiske Øer, eksempelvis Fanø og Rømø samt Helgoland.
Atlas of Europe.
The Baltic Sea, Kattegat and Skagerrak – sea areas and drainage basins. Swedish Meteorological and Hydrological Institute, 2004.
Danmarks Havstrategi : Basisanalyse.
/ : Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2012.
Lov om beskyttelse af havmiljøet, 2017
§ 5 Stk. 6 Ved Nordsøområdet forstås den egentlige Nordsø samt andre havområder inden for følgende grænser:
1) Nordsøen syd for den 62. nordlige breddegrad og øst for meridianen 5o V.
2) Skagerrak afgrænset i syd af breddeparallellen 57o 44,8’N gennem Skagen.
3) Den Engelske Kanal og adgangsvejene hertil øst for meridianen 5o V og nord for breddeparallellen 480 30’N.
Vadehavet / The Wadden Sea
Vadehavet er en del af Nordsøen. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg ned til den hollandske by Den Helder og er karakteristisk ved nogle ganske særlige tidevandsforhold og en rig flora og fauna.
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde.
Nationalparkplan Vadehavet: Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18.
Danmarks Internationale Nationalpark. Nationalpark Vadehavet
- www.nationalparkvadehavet.dk
The Wadden Sea, Germany and Netherlands (N1314) - Extension Denmark and Germany - Volume One.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1314ter.pdf
'The Wadden Sea is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world. The site covers the Dutch Wadden Sea Conservation Area, the German Wadden Sea National Parks of Lower Saxony and Schleswig-Holstein, and most of the Danish Wadden Sea maritime conservation area.'
Se også: Ditmarsken ; Doggerbanke / Dogger Bank.
Aktuelle stater omkring Nordsøen:
Natur:
Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Sydlige Nordsø Natura 2000-område nr. 246 Habitatområde H255 Fuglebeskyttelsesområde F113. Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2013.
Basisanalysen indeholder en kortlægning af naturtyper og levesteder, og en foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler) mod en god naturtilstand.
Historie
Krige
Holland: Krige.
Første verdenskrig. Jyllandsslaget, søslaget ved Jylland 1916 / Battle of Jutland / Skagerrakschlacht.
Politik
OSPAR - Oslo-Paris havmiljøkonventionen
Værdien af nordsøolien er halveret siden 2013 ; Ressourceregnskab for olie og gas i Nordsøen 2016. / : Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 471, 2017.
Se også: Energistyrelsen ; fiskeri ; forurening, herunder plastikaffald ; olie og naturgas ; rav ; Søfartsstyrelsen ; viking.

Litteratur

Vindbranchen: Jagerfly, fiskeri og olie blokerer for, at Nordsøen kan blive Europas grønne kraftværk : Der er et enormt potentiale for vindenergi i Nordsøen, men fiskeri, forsvars- og olieinteresser står i vejen for, at de bliver opfyldt, lyder det fra den danske energi- og vindmøllebranche. Problemet er, at mange af de attraktive områder for vindenergi er reserveret til andre brancher, hvilket gør et massivt sats på dansk vindenergi dyrere og mere besværligt. / : Martin Bahn, Sebastian Gjerding. I: Information 26. juni 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page