Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet, der har til opgave at administrere dansk søfart.
Styrelsen blev oprettet i 1988, hvor seks søfartsinstitutioner lægges sammen til Søfartsstyrelsen: Direktoratet for Statens Skibstilsyn, Direktoratet for Søfarende, Direktoratet for Søfartsuddannelsen, Skibsregisteret, Velfærdskontoret og Statens Istjeneste.
Styrelsen har fra starten varetaget opgaver som fx skibstilsyn og udstedelse af diverse maritime certifikater og beviser. I tidens løb er flere opgaver kommet til, heriblandt ministerbetjening og lovgivning og senere, ved fusionen med Farvandsvæsnet, også farvandsafmærkning samt sejladsinformation og farvandsadvarsler.
Beretning til statsrevisorerne om faldende tilgang til Søfartsstyrelsens uddannelser. / : Rigsrevisionen, 2000.
Søfartsstyrelsen har opdelt sin virksomhed i hovedområderne Sikkerhed, Arbejdsmiljø, Skibsregistrering, Uddannelse og "Det Blå Danmark". Søfartsstyrelsen anvendte i 1999 53,2 % eller 197,6 mio. kr. af sine driftsudgifter til uddannelse. Uddannelserne foregår på 8 maskinmesterskoler, 3 navigationsskoler, 1 skipperskole, 2 søfartsskoler og skoleskibet Danmark.
Se også: Ankenævnet for søfartsforhold ; Geodatastyrelsen ; Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere ; UN the International Maritime Organization ; Lodstilsynet ; Sygesikringsnævnet for Søfarende ; Søfartens Arbejdsmiljøråd ; Søsportens Sikkerhedsråd ; Tilbageholdelsesnævnet ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Afmærkning af danske farvande. Søfartsstyrelsen, 2017.
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen ...
Søfartsstyrelsens årsrapport 2017.
Scandinavian Star: Søfartsstyrelsen undersøgte ikke uenighed mellem ansatte : 30 år efter mordbranden på Scandinavian Star har Søfartsstyrelsen på trods af nye oplysninger stadig ikke undersøgt uenigheden om, hvorvidt styrelsens ansatte kendte til skibet, inden det blev sat i rute. Det understreger, at sagen aldrig er blevet undersøgt til bunds, mener folketingsmedlemmer. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 13. maj 2020.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page