juni fra Les très riches heures du Duc de Berry

kalender

Latin: Fortegnelse over årets dage, uger og måneder;
tidsinddeling eksempelvis et finansår eller et kalenderår.
Et eksempel på en dansk poetisk og kunstnerisk kalender er Halfdan Rasmussens Julekalender for voksne fra 1965.
Se også: Antikythera mekanismen ; almanak ; anniversarier ; den athenske kalender eller rådskalenderen ; calendarium ; dagbog ; datere ; datering ; dato ; evighedskalender ; festkalender ; Gezer-kalenderen ; den gregorianske kalender ; græske kalendere ; den iranske kalender eller den persiske kalender eller jalali kalenderen ; den julianske kalender ; lågekalender ; Meton ; ministerkalender ; mødekalender ; nekrologier ; pakkekalender ; Reformationsmartyrologium ; solkalender ; (den græske) statens festkalender.
Se på Internettet:

Calendars through the Ages
History and FAQ's of calendars, from ancient Rome to outer space. Including Julian, Gregorian, Jewish, Islamic, Chinese, and Mayan.
http://webexhibits.org/calendars/index.html

Dansk kalender med helligdage år 1500 - år 2099.

FNs internationale dage, uger, år og tiår / UN Days
http://www.un.dk/danish/fn_dage/FNs%20internationale%20%C3%A5r.html

This Week in History is a collection designed to help us appreciate the fact that we are part of rich history advocating peace and social justice. While the entries often focus on large and dramatic events there are so many smaller things done everyday to promote peace and justice.
Reproduction of this calendar for non-profit purposes
is permitted and encouraged. Please credit/link to www.peacebuttons.info

Litteratur

Bramsen, William: Japanese chronological tables showing the date, according to the Julian or Gregorian calendar, of the first day of each Japanese month, from Tai-kwa 1st year to Mei-ji 6th year (645 A.D. to 1873 A.D.). With an introductory essay on Japanese chronology and calendars (1880).
- http://www.archive.org/details/cu31924022988731
Burnaby, Sherrard Beaumont: Elements of the Jewish and Muhammadan calendars : with rules and tables and explanatory notes on the Julian and Gregorian calendars (1901).
- http://www.archive.org/details/elementsofjewish00burnuoft
Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel : Ledetraad til Udtydning af Middelalderens Maade at datere paa. / : samlet, beregnet og udgivet af R.W. Bauer i Commission i den Gyldendalske Boghandel,1868.
Calendars from around the world. / : Alan Longstaff. National Maritime Museum, 2005.
Dresden Codex eller Codex Dresdensis, udateret
- http://digital.slub-dresden.de/fileadmin/data/280742827/280742827_tif/jpegs/280742827.pdf
Dahlin, Ulrik: Espersen afviser aktindsigt i kalender. I: Information, 08/11/2010.
Forordning Om de rette Nye Almanakker / Som alleene herefter skal brugis og følgis i Kongens Riger og Lande. Kiøbenhavn / den 28. Novembris / Aar 1699.
Tryckt udi Kongl. Majest. og Univers. priviliegerde Bogtrykkerie / udi Studii-Stræde.
'Vii Friderich den Fierde / af Guds Naade / Konge til Danmark og Norge / de Venders og Gothers / Hertug udi Slesvig / Holsten / Stormarn og Ditmersken / Greve udi Oldenborg og Delmenhorst / Giøre alle Vitterligt / at Vi allernaadigst have for got befunden / at paabyde og anordne / saa som Vi og hermed paabyde og anordne / at udi indkommende Aar 1700. Februarii Maanet ej skal have uden 18 Dage / saa at nest efter den 18. Februarii skal tællis den 1. Martii, og saaledes Paaske-Dag i samme Aar indfalde den 11. Aprilis, hvorefter de rette nye Almanakker skal indrettis;'
Les très riches heures du Duc de Berry
eller http://www.christusrex.org/www2/berry/.
Kongelig Dansk Hof- og Statskalender: Statshaandbog for kongeriget Danmark 1734-.
Packer, George Nichols: Our calendar. The Julian calendar and its errors. How corrected by the Gregorian. Rules for finding the dominical letter, and the day of the week of any event from the days of Julius Caesar 46 B.C. to the year of our Lord four thousand, a new and easy method of fixing the date of Easter.Hebrew calendar; showing the correspondence in the date of events recorded in the Bible with our present Gregorian calendar (1893).
- http://www.archive.org/details/ourcalendarjulia00packrich
Parapegmata, Or, Astrology, Weather, and Calendars in the Ancient World, Being an Examination of the Interplay Between the Heavens and the Earth in the Classical and Near-Eastern Cultures of Antiquity, with Particular Reference to the Regulation of Agricultural Practice, and to the Signs and Causes of Storms, Tempests, & c.. A thesis submitted in confonnity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Instituie for the History and Philosophy of Science and Technology. University of Toronto. / Daryn Rosario Lehoux.. 2000. - 247 s.
Philip, Alexander: The calendar: its history, structure and improvement (1921).
List of authorities on the Gregorian calendar: p. xi.
- http://www.archive.org/details/calendaritshisto00phil
Der Almanach perpetuum des Abraham Zacuto: ein Beitrag zur Geschichte der Astronomie im Mittelalter (1918, 1478).
- http://www.archive.org/details/deralmanachperpe00cohn


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page