Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Holland: klima og
klimaforandringer:

Holland er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
Se også: Europæisk klima.

Litteratur

Seventh Netherlands National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change. / : Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, 2018.
Adaptation to climate change in the Netherlands : Studying related risks and opportunities Anchors for the Dutch National Adaptation Strategy. / : Willem Ligtvoet, et al. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. The Hague, 2015.
Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page