Barnets Blad

fredehjem

Ældre betegnelse for 'hjem' for børn og unge som af de sociale myndigheder i sogne og kommuner skønnedes at have særlige behov for opdragelse, undervisning og uddannelse, eksempelvis på husgerningsskoler.
Se også: Besættelsen ; børneforsorgssagen ; børnehjem ; Danske børnearbejderes sammenslutning ; Forsorgsmuseet ; Ellen Hørup ; iagttagelseshjem ; opdragelsesanstalter ; oplæringshjem ; optagelseshjem ; sinkehjem ; skolehjem ; Socialministeriet ; socialpolitik ; statsopdragelseshjem ; spædbørnehjem ; Åndssvageforsorgen ; åndssvagehjem.

Litteratur

Kritik af børneforsorgen i Forældrebladet udgivet af Ellen Hørup 1943-1950 : en antologi. / : redaktør: Holger Terp. Det Danske Fredsakademi, 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page