opdragelse

Udvikling; dannelse, undervisning af en elev eller børn og unge i legemlig og åndelig retning.
Opdragelsesanstalter er (offentlige) institutioner, der varetager børns og unge menneskers opdragelse; opr. om læreanstalter, skoler, spec. kostskoler og opfostringsanstalter; nu især om institutioner, der varetager forsømte og vanartede børns opdragelse; anstalt for tvangsopdragelse; opdragelseshjem.
Se også: Børnehjem ; filantropier ; fredehjem ; Foreningen for Opdragelsesanstalter ; genopdragelse ; håndværkerskoler ; opdragelsesanstalter ; pædagogik ; tvangsarbejdsskoler ; tvangsopdragelse ; uddannelse.

Litteratur

Betænkning vedrørende opdragelsesmæssige metoder i opdragelseshjem afgivet af det af socialministeriet den 17. januar 1950 nedsatte udvalg om ændring af hustugtsreglementet for opdragelseshjemmene m. v., 1952.
A. Reglementet for anvendelse af hustugt i anerkendte opdragelseshjem
B. Reglementet for den lukkede afdeling ved statsungdomshjemmet Bråskovgård
De første regler om anvendelse af hustugt på opdragelseshjem findes i § 32 i lov nr. 72 af 14. april 1905 om behandlingen af forbryderiske og forsømte børn og unge personer, der bestemte, at børn under ophold i børnehjem, optagelseshjem og opdragelsesanstalter er undergivet almindelig hustugt under forstanderens ansvar. Videre blev det bestemt, at justitsministeriet for opdragelsesanstalter, bestemt for særlig vanskelige børn, i et strafferegulativ kunne give forstanderen bemyndigelse til under betryggende former at anvende disciplinærstraffe af videregående art, dog at suitestraffe ikke måtte anvendes.
Børneopdragelse gennem 100 år. / : Anette Vestergaard. Politikens forlag, 2004.
Høi, Poul: Opdragelse på amerikansk. I: Berlingske Tidende, 02/24/2005.
Miller, Alice: I begyndelsen var opdragelsen.
- København : Reitzel, 1984. - 235 s.
Opdragelse til demokrati. / : Inger Merete Nordentoft. Tiden, 1944.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021569667.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page