Wejra A/S

Dansk våbenfabrik grundlagt i 1947, beliggende ved Aalborg. Ophørt med krigsmaterielproduktion i 1998.
"Wejra har [i 1973] ca. 150 ansatte. I handelskalenderen Kompas angives produktionen til at omfatte: Ammunitionsdele, ammunition for maskin­kanoner, raketter for fly, artilleriammunition, morterammunition, raket­våben og øvelsesgranater. Siden 1951 har Wejra produceret morter­granater til den danske hær. Men Wejra er en af de få danske rustningsvirksomheder, der i udstrakt grad satser på eksport. Firmaet var med i den store leverance aaf 40 mm antiluftskytsgranater til Vesttyskland omkring 1960 (Se Ammunitionsarsenalet). Endvidere har fabrikken leveret granater til Israel.
Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark, Demos 1973, s.19
1) fremstiller bl.a artilleri- og mortérammunition efter det finske system Tampella,
2) har eksporteret 150.000 120 mm mortérgranater til Vesttyskland i 1976,
3) et parti 105 mm mortérgranater gik til Sverige, formentlig Bofors, og
4) virksomheden har muligvis været indblandet i de fælles NATO-produktioner "Sidewinder"- og "Redeye"-missiler. Virksomheden har et nært samarbejde med forsvaret egen fabrik, Ammunitionsarsenalet i Ellinge, og med Jørgen Høyer A/S med hvem Wejra skal have leveret luftværnsgranater til Vesttyskland i 1960 for 10 mill. kr.
Aktiekapitalen er 600.000 kr. siden 1966, der er ca. 100 ansatte og virksomheden blev etableret i 1947 af J.C. Jensen, Karl Schrøder og M.P. Weibel - sidstnævnte medlem af Wejras bestyrelse til 1975, da han solgte sine aktier til direktør P. Bilgart, der indtil 1964 havde været ansat 43 år i DISA A/S med ansvar for at sælge Madsen-geværer verden over, og derpå gik over til Wejra. M.P. Weibel var samtidig hovedindehaver af de to elektronikfirmaer Ingwei A/S og Weibel Equipment A/S i Valby, der heller ikke har besvaret det udsendte spørgeskema. Karl Schrøders søn, Johan Schrøder, er tidligere direktør for firmaet Radiometer A/S og sad i Wejras bestyrelse. I forbindelse med optrevlingen af en række uregelmæssigheder i virksomheden viste det sig, at virksomheden i flere år har været på udenlandske hænder, og Johan Schrøder og J.C. Jensen idømtes både fængsel og bødestraf tidligt i 1980. Både krigsmateriel­loven og skatteloven var blevet overtrådt. Rådgivende ved salget til Etablissement Salgad, der ejes af den finsk-israelske statsborger Schlomo Zabludovicz (betegnet som våbenhandler og efterretningsagent), skal have været lrs. Per Markussen. Daværende kontorchef Uffe Kornerup, Justitsministeriet (nu politimester i Roskilde) skal have accepteret salget, skønt det stred imod Krigsmateriellovens par.1, hvori det hedder at tilladelse til at tilvirke krigsmateriel "kun kan meddeles personer, der har dansk indfødsret." Kontorchef Ebbe Nielsen, Justitsministeriet, har til Weekendavisen Berlingske Aften udtalt: "Justitsministeriet har haft de oplysninger, som man skulle have i sagen. Hvis ministeriet har givet tilladelse til noget, har ministeriet gjort det med grundlag i krigsmaterielloven [sic]."
Dette skønt Frederiksberg Ret har dømt, at netop denne lov blev overtrådt. Wejras forhold har været velkendte i administrationen og har haft et næsten halvofficielt præg. Således var oberst Poul Norup, indtil 1955 chef for Forsvarets Krigsmaterielforvaltnings konstruktions­afdeling og tidligere medlem af Forsvarets Materielnævn, direktør for Wejra fra 1957 til 1969. Og generalmajor Hee Lindhardt, der var afdelingschef i Forsvarsministeriet til 1963 overgik ved pensionering til Wejras bestyrelse, og i 1980 indtrådte den nu pensionerede major Engell, tidligere chef for Hærens Materialkommando, i bestyrelsen. I øvrigt indtrådte lrs. Markussen i bestyrelsen i oktober 1979 - han er også tidligere bestyrelsesmedlem for det daværende Terma A/S i Aarhus og siden 1962 formand for den konservative NATO-støtteorganisation, Atlantsammenslutningen. At Wejra til stadighed har haft nær kontakt med forsvaret ses også af, at virksomheden fremstiller granatskaller, mens sprængstoffer indkøbes og påfyldes ved Ammunitionsarsenalet.
I 1978 blev det afsløret, at man lod dem gå med Molslinien og Grenå-Hundested-færgen, hvilket er i strid med såvel danske som internationale transportbestemmelser. Virksomheden fik en bøde på 2000 kr. herfor.
Jøn Øberg: Myter om vor sikkerhed s. 142.
Dømt for at sælge våbenfabrik til israelsk spion
Tre direktører fik betinget fængsel og store bøder.
Tre danske direktører blev i går ved Frederiskberg Birkeret idømt kraftige bøder og betinget fængsel for skattesvig og overtrædelse af krigsmaterielloven. De er alle tre fundet skyldige i ulovlige transaktioner i forbindelse med salget af våbenfabrikken A/S Wejra i Skalborg ved Ålborg, der i 1974 blev solgt til en israelsk statsborger, der menes at have forbindelse med til den israelske efterretningstjeneste.
Politiken 03/13 1980
I starten af 1980erne tillader de danske myndigheder - under stærkt pres fra fagforeninger og erhvervsliv - at danskproducerede våben sælges til Indien, selvom landet er præget af uro og blodige konflikter.
Det er i strid med normal praksis for våbeneksport og betyder, at danske våben, efter alt at dømme, anvendes i væbnede konflikter i Indien op gennem 1980erne.
Månedsbladet PRESS kan ... fortælle historien om det indviklede politiske spil, der gik forud for våbenfabrikken Wejras eksporteventyr i Indien.
Salg af danskproducerede våben til Indien. / : Eva Mulvad.
Press nr. 115, juni 1995, side 24-27.

Litteratur

Dahlin, Ulrik: 'Det er bare et spørgsmål om at holde kæft'. I: Information, 10/23/2007.
http://www.information.dk/148823
Dansk stråmand for våben til Iran.
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-6022588.html
Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2606 fra medlem af Folketinget Bjarne Laustsen (S).
http://www.ft.dk/samling/20061/spoergsmaal/S2606/svar/endeligt/20070425/368416.PDF
Når loven spiller fallit / Svend Aa. Nielsen ; Ivan Rasmussen. I: Forsvar, 1980:2 s. 3-5.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page