Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Tuvalu

Geografi: Tuvalu er en demokratisk Østat i Oceanien i Stillehavet, tidligere kaldet Ellice øerne. Nabostater: Fiji og Kiribati.
Tuvalus kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
The Tuvalu Telecommunications Corporation
Radio: The Tuvalu Media Corporation: Radio Tuvalu 1975-.
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Bibliography of Tuvalu. / : Michael Goldsmith. Senior Lecturer in Anthropology Department of Societies and Cultures, University of Waikato Hamilton, N. Z.
- http://www.hawaii.edu/cpis/psi/bibliography/tuvalu.pdf
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tuvalu Echoes / Sikuleo o Tuvalu
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Tuvalu er medlem af Alliancen af Små Østater, FN - siden 2000, the Pacific Islands Forum.
Forsvar / militær: Nej.
Værnepligt: ?
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Tuvalus kirke er kongregationalisk. På grund af de britiske og amerikanske kongregationalist missionærindsats i Polynesien i løbet af 1700 og 1800, er der stadig et stort antal medlemmer i den historisk kongregationalisk, menighedsrådsstyrede kirkes organer. / The Church of Tuvalu is Congregational. Owing to the British and American Congregationalist missionary efforts in Polynesia during the 1700s and 1800s, there are still large numbers of members in the historically Congregational bodies.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page