Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Styrelse oprettet 2017 under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Fortsat fra: Styrelsen for Forskning og Innovation.
Se også: Forskning ; uddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tal om forskning: Pengestrømme i Danmarks forsknings- og innovationssystem ; Årlig statistik og analyse om forskning og innovation. / : Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018.
Tal om forskning og innovation er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Publikationen viser blandt andet, at de tre fonde og Horizon 2020 i 2017 modtog knap 7.500 ansøgninger, hvoraf 1.523 opnåede bevilling. Omregnet i kroner og øre svarer det til, at de fire aktører tilsammen blev ansøgt om ca. 34 mia. kr. og bevilgede ca. 4 mia. kr. I 2017 udgjorde bevillingerne fra Horizon 2020 til danske deltagere godt 1,3 mia. kr., hvil-ket svarer til 34 procent af de samlede konkurrenceudsatte forsknings- og innovati-onsmidler. Dermed er Horizon 2020 den største finansieringskilde til konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler i Danmark efterfulgt af Innovationsfonden.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page