Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Libyen under den kolde krig

Den kolde krig: I marts 1957 besøger den daværende amerikanske  vicepræsident  Richard M. Nixon Libyen for at fremme den nyligt erklærede "Eisenhower doktrin", der var et økonomisk og militært bistandsprogram, der skulle modvirke kommunistiske indflydelse i Mellemøsten.
Der var amerikanske kernevåben i Libyen på Strategic Air Commands Wheelus Air Base, 1950-1969 som også husede the Annual Missile Launch Operations, U.S. Air Force Matador squadrons in Europe og U.S. Air Forces Europe Weapons Center. Revision to Wheelus air base agreement between Libya and the United States, September 30, 1960.

Noter og eksempler på amerikansk - libyske historie under den kolde krig

Indledning: USAs Foreign Relations serien præsenterer den officielle dokumentation og historiske oversigt over store amerikanske udenrigspolitiske beslutninger og betydningsfuld diplomatisk aktivitet. Serien, der er produceret af udenrigsministeriets historiske kontor, påbegyndtes i 1861 og omfatter nu mere end 350 individuelle titler. Bindene der er offentliggjort i løbet af de sidste to årti indeholder i stigende grad afklassificeres dokumenter fra alle de udenrigspolitiske agenturer.


Clyde R. Mark.: Libyen. Kongressens forskningstjeneste (CRS), 19. december 1996.

Historisk baggrund

I 1911 invaderede Italien og i 1912 besatte italienerne Libyen under en konflikt med de osmanniske tyrkere og deres Sanusi allierede, efter at osmannerne erklærede område uafhængigt. Sanusiserne fortsatte krigen mod den italienske invasion på centralmagternes side og mod de allierede under første verdenskrig. Efter at sanusiernes leder Ahmad flygtede til Tyrkiet da han have tabt kampen mod de italienske og britiske styrker, overtog hans nevø Idris kommandoen over Sanusierne og underskrev en våbenhvile med Storbritannien i 1917. En italiensk-sanusi aftale i 1920 anerkende Idris som indenrigspolitisk leder af Libyen, som var en selvstyrende italiensk stat langs Middelhavets kyst. Til trods for denne ordning, fortsatte væbnede Sanuserier deres modstand mod det italienske styre indtil 1931, hvor italienerne henrettede Umar al-Mukhtar, en guerilla leder og allieret af Idris. I 1940 erklærede libyerene deres støtte til de allierede, da Italien gik ind i verdenskrigen på den tyske side. Efter krigen, kunne de allierede ikke blive enige om Libyens skæbne; de blev førstt enige i 1949 om en FN generalforsamlingsresolution der opfordrede til Libyens uafhængighed i januar 1952.


Rapport fra Det nationale sikkerhedsråd, Washington den 29. juni 1957. Foreign Relations i USA, 1955-1957, bind XVIII, Afrika, Dokument 173

Generelle overvejelser

1. Kongeriget Libyen er af strategisk værdi for USA i kraft af sin stilling mellem Nordafrika og Middelhavet kommunikationslinjer og endnu mere på grund af de vigtige militære baser og opererationsrettigheder på libyske område. Libyen er også vigtig på grund af landets potentielle indvirkning på resten af Nordafrikas stabilitet og meningsdannelse.

2. Vores militære position i Libyen stammer fra en baseaftale, som blev undertegnet 9. September 1954, og som udløber 24. December 1970 medmindre den forlænges. USA's militær faciliteter i Libyen omfatter Wheelus Air Force Base nær Tripoli, artilleriskydning og målområder, og installering af supplerende anlæg. Der er tentative planer om yderligere anlæg i Libyen, herunder en luftbase i Cyrenaica.

3. Kongen er den vigtigste magtkilde og den vigtigste effektive samlende faktor i Libyen. En viljestærk premierminister har dog en betydelig bredde i udøvelsen af magt og indflydelse. Den 26. maj udnævnes Abd al-Majid Ku'bar Bin Halim som statsminister. Han var en tidligere formand for parlamentet, udenrigsminister, minister for kommunikation, og vicepremierminister. Der er ingen politiske partier i Libyen og politiske forandringer er af ringe interesse for den libyske offentlighed. Der findes stærke tendenser til splittelse blandt de tre føderale provinser: Tripolitanien, Cyrenaica, og Fazzan. der kan true et forenet Libyens overlevelse efter kong Idris død.

10. Den libyske føderale hær er mindre end den provinsielle politistyrke (som er på mellem 5.000 og 6.000 mænd).
Forbundsregeringen og kongen må primært stole disse provinsielt kontrollerede politistyrker til vedligeholdelse af den indre sikkerhed ....

Målsætninger

18. Tilgængelighed og anvendelse i Libyen af sådanne militære faciliteter som USA forlanger.

19. En stabil og uafhængig libyske regering i stand til at modstå de separatistiske tendenser i provinserne, fri for anti-vestlig (især egyptisk og sovjetisk) indflydelse, pro-amerikansk og pro-vestlig i orientering, som yder støtte til Den frie verdens målsætning.


3. USA's Libyen politik (NSC 5716 / 1; OCB særberetning om "Konsekvenserne af petroleumudviklingen for amerikanske operationer i Libyen", dateret 23. september 1959; NSC aktion nr. 2139; NSC 5911 / 1, NIE 36,5-60; NSC 6.004 ; Notat til NSC fra sekretariatschefen, samme emne, dateret 7 Marts 1960). Foreign Relations i USA, 1958-1960. Bind XIII, Den arabisk-israelske konflikt; Forenede Arabiske Republik, Nordafrika, Dokument 338

Forsvarsminister Anderson sagde, at dette forslag var en del af et grundlæggende problem. Vi havde altid forsøgt at opretholde baser i fremmede lande ved at producere et gunstigt klima i det land, hvor basen lå, etableret i vid udstrækning af vores bistandsprogrammer. Vi var i stigende grad begyndt at erkende, at [4 ½ linier kildetekst ikke er blevet afklassificeret]. 100 millioner dollars skulle bruges i Libyen i det kommende år i forbindelse med udviklingen af olieressourcer. Disse udgifter plus militære udgifter vil have en stor inflatoriske effekt i Libyen. Vi havde meddelt, at vi havde et problem med udgifterne. Vi bør bede andre lande om at hjælpe os med dette problem, og Storbritannien var i en god position til at gøre det med hensyn til Libyen ....


Notat fra De øverste værnschefer til forsvarsminister McNamara: Status for Wheelus luftbasen, Washington, 25. marts 1964.

a. "Hvad er USAs nøjagtige vurdering af Wheelus strategisk værdi?"

(1) Træning. Wheelus Luftbasen er afgørende for kravene til Luftvåbnet om efteruddannelsen af alle kampklare jagerflybesætninger tildelt i det europæiske område. Basen er det eneste anlæg i området, der indeholder godt vejr hele året, hvorved muliggøres vigtig artilleriskydning og bombningsintervaller, og andre faciliteter til det store antal af personale som skal uddannes. Der er samtidigt omkring 100 jagerfly skemalagt til ovelser på Wheelus luftbasens våbentræningscenter. Besætninger roterer hver 30 dag. Denne tidsplan giver de enkelte besætningsmedlemmer en mulighed for at bevare deres duelighed og mulighed til at efteruddanne sig hvert halve år. Dette er minimumskrav til flyvetid i kampbesætningernes uddannelse. Vejrefaktoren er vigtig, idet den tillader pålidelig planlægning ikke kun på øvelsescentret, men også for disse mandskabers tilbagevenden til deres udstationeringsbaser for at påtage sig deres vagttjeneste Så længe kampklare luftstyrker forbliver på det europæiske kontinent, vil et træningsanlæg som Wheelus fortsat være et væsentligt krav.

(2) Beredskab. Ud over dens betydning som et uddannelsescenter, har basens strategiske placering endnu større betydning. Det øger den amerikanske evne til at bistå over 50 beredskabsplaner i forbindelse med området Mellemøsten, Nord-og Sydafrika, og Det Indiske Oceant. Tabet af Wheelus luftbasen vil uden tvivl kræve en revision af disse planer med de dermed forbundne sandsynlighed for nedbrydning af effektiv indsats. Under vores øgedei operationsberedskab i Libanon-krisen i 1958, nægtede Grækenland USA visse landings- og overflyvning privilegier. Under disse omstændigheder var tilgængeligheden af Wheelus - og kunne igen - være af stor betydning.

(3) Den kolde krig. Da placeringen af basen er af betydning for støtte fra USA's beredskabsplaner, er dens placering lige så vigtigt til støtte for koldkrigsaktiviteter. Flytransportstøtten givet til De Forenede Nationer i Congos nødsituation kunne ikke have været så effektiv og rettidig hvis ikke Wheelus Luftbasen havde været tilgængelig. USA's bestræbelser ville sikkert have været dyrere. Blev vi opfordret til at yde støtte til FN's fredsbevarende styrke som nu er aktive i Cypern, ville Wheelus være en vigtig facilitet i at sikre en sådan støtte. De nye, flygtige nationer i Afrika syd for Sahara er potentielle problemområder, hvor amerikanske interesser kan kræve engagement. Wheelus Air Base er stadig det sidste amerikanske fodfæste af betydning på det afrikanske kontinent. Kombinationen af amerikanske tilbagetrækning andre steder, den høje sandsynlighed for at fortsætte forstyrrelser i hele området, strategiske interesser i USA, og den rolle, vi antager i FN-operationer øger basens strategiske betydning.

(4) Andre vigtige anvendelsesformål. Andre aktiviteter foregår på Wheelus luftbasen. Opbevaring of materieldepoter er direkte relateret til amerikanske styrker evne til at reagere på krisesituationer, da de muliggør eventuel støtte til fortsatte operationer i fjerntliggende områder. Hertil kommer, at basen igen på grund af sin beliggenhed, tjener effektivt til støtte for strategisk fly. Den militære lufttransporttjenestens fly flyver via Wheelus luftbasen og betjener områder i Mellemøsten og Afrika. Basen indeholder også en vigtig kommunikationstation i Forsvarets kommunikationssystem. Hertil kommer, at en række vigtige elektroniske sporingsudstyr som overvåger nukleare aktiviteter i USSR og Frankrig er placeret og drives på basen.


94. Notat fra direktøren for planer og politiks fællesstab (Johnson) til stedfortrædende assisterende forsvarsminister for international sikkerhedanliggender (Hoopes) Foreign Relations i USA, 1964-1968, bind XXIV, Afrika, Dokument 94, Washington, 14. november 1967.

Emne

Beredskabsplaner for flytning af militære funktioner fra Wheelus Air Base (U)

Undersøgelsen anbefaler, at

a. Wheelus luftbasen bibeholdes.

b. I tilfælde af luftvåbnet er tvunget til at trække sig tilbage fra Wheelus luftbasen, skal dets våbentræningscenter flyttes til Zaragoza luftbasen i Spanien og andre funktioner, der udføres på Wheelus Air Base flyttes som skitseret i de enkelte dele af undersøgelsen.

c. Der er ingen indledende forhandlinger med spaniens regering på dette tidspunkt. Men i genforhandlingerne med Spanien om baserettigheder (planlagt til slutningen af 1968/tidlig 1969), skal der udvises forsigtighed, således at aftalen ikke udelukker muligheden for fremtidige udflytninger til Zaragoza luftbasen....


Notat fra Harold Saunders ansat af Det nationale sikkerhedsråd til præsidentens rådgiver i nationale sikkerhedsspørgsmål (Kissinger), Washington, 9. august 1972 (August 9, 1972). Foreign Relations i USA, 1969-1976, bind E-5, del 2, Dokumenter om Nordafrika, 1969-1972, Dokument 91.

Den begivenhed, som førte til den nuværende situation fandt sted i midten af juni, da libyske olie forhandlingsleder, og nuværende premierminister Jallud sammenkaldte cheferne for de olieselskaber der drive virksomhed i Libyen, og fortalte dem, at deres stilling er truet på grund af den amerikanske regerings politik om at nægte at sælge våben til Libyen. I beskrivelsen overdrev han Libyens krav til USA, som han sagde, havde været skruet ned, men som du ved, at der stadig er 8 F-5 fly som stammer fra en forpligtelse, før Gaddafis's magtovertagelse som aldrig har været leveret. Vi blev enige om at sælge dem på et tidspunkt, hvor vi samarbejdede med det libyske luftvåben som et middel til at holde vores position på Wheelus luftbasen. Efter den revolutionære kommando afsatte kong Idris, holdt vi de resterende otte fly i henhold til denne kontrakt "under revision," og der er stadig deres status. En anden dimension af dette problem i fremtiden er, at libyere har bestilt 8 C-130 via kommercielle kanaler til levering næste år, og spørgsmålet om licens dem vil komme op på et tidspunkt ...


Sharon Squassoni: Nedrust Libyen: Masseødelæggelsesvåben

Den 19. december 2003 meddelte Libyen at landet vil afvikle sit masseødelæggelsesvåben (WMD) og ballistiske missilprogrammer. Siden da har amerikanske, britiske og internationale tjenestemænd inspiceres og fjernet eller ødelagt disse programmers nøglekomponenter, og Libyen har givet værdifulde oplysninger, især om udenlandske leverandører. Nedrustningen af Libyens masseødelæggelsesvåben har været et vigtigt skridt i retning af reintegration i verdenssamfundet.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page