Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons; Nuclear weapons tests; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Kina: klima og
klimaforandringer:

Kina er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html

Typhoon in eastern China takes 44 lives and wreaks havoc, billions of dollars in economic losses.
/ : Countercurrents Collective August 12, 2019,
The death toll from typhoon Lekima in eastern China rose to 44 people on Monday morning, according to official data, as the storm continued up the coast, racking up billions of dollars in economic losses and widely disrupting travel. This is the third-largest typhoon in China's history.

Se også: Asiens klima

Litteratur

Ingen har så travlt med grøn omstilling som Kina. Men kulforbruget og CO2-udledningen vokser : Kina er foran alle andre, når det gælder udbygning med sol og vind. Men stærke interesser holder fast i kullene, og de kinesiske CO2-udledninger stiger stadig. I dag udleder Kina mere CO2 end USA og EU tilsammen, og klimaløfterne til FN er utilstrækkelige. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 23. september 2019.

Second National Communication on Climate Change of The People's Republic of China, undated.

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page