Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons; Nuclear weapons tests; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Kinesisk religion:

Buddhisme, daoisme, kongfuzianisme, Islam, kristendom.

Litteratur

Leder: Vatikanet bøjer sig. I: Information, 15. februar 2018.
Over for Kina.
Devastating Blows Religious Repression of Uighurs in Xinjiang. Human Rights Watch April 2005 Vol. 17, No. 2(C)
Kina slår ned på ramadaen. / : Maartin Gøttske. I: Information, 27. juni 2015.
Mackenzie, Donald Alexander: Myths of China and Japan.
- London : Gresham Publishing Co., 1923. - 500 s.
- http://archive.org/details/mythsofchinajapa00mack

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page