Skoleelever for fred, 1981?

erhvervsuddannelse

Elever og lærlinges uddannelse indenfor erhverv.
Erhvervsuddannelser foregår bl.a. på AMU-centre, handelsskoler, ingeniørhøjskoler, maskinmesterskoler, teknika og tekniske skoler.
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, 2018.
§ 1. Undervisningsministeren tilrettelægger et samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på den private og den offentlige sektors forskellige beskæftigelsesområder...
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser og cirkulærer m.v. inden for Undervisnings- og Forskningsministeriets område, 1991.
Se også: Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne ; Direktoratet for Erhvervsuddannelserne ; El-fagets Uddannelsesnævn ; Erhvervsuddannelsesrådet ; Handelsskolerådet ; Landbrugs-uddannelsesrådet ; Landbrugsuddannelsesudvalget ; Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser ; Rådet for Voksen- og Efteruddannelse ; Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse ; Teknikerrådet ; Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne ; Uddannelsesrådet for ikke-faglærte Arbejdere ; Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene : Undervisningsministeriet ; uddannelsesnævn ; VVS-Branchens Uddannelsesnævn.

Litteratur

Leder: Nye politiske påfund om erhvervsskolerne. I: Information, 26. november 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page