Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene

Historisk råd oprettet 1962 under: Undervisningsministeriet.
Forsat fra: Handelsskolerådet.
Nedlagt 1982.
Nedsat i medfør af § 4 i Undervisningsministeriets lov nummer 196 af 26. maj 1965. Rådet skulle afgive indstilling til undervisningsministeren om udvikling af de eksisterende og etablering af nye uddannelsesretninger, om placering og udbygning af uddannelsesinstitutioner samt om de spørgsmål vedrørende handelsskoler, der forelagdes uddannelsesrådet af undervisningsministeren. Omtalt i Betænkning II vedrørende forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m. v. / : Afgivet af et af undervisningsministeriet under 7. maj 1962 nedsat udvalg, 1966. ; Betænkning 418)
Se også: Erhvervsuddannelse ; uddannelse ; Uddannelsesnævnet på handels- og kontorområdet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page