calcium

Græsk: Calcium, kalk er et grundstof og mineral, nr. 20 i det periodiske system.
En stor del af Danmarks undergrund indeholder et flere hundrede meter tykt lag af kalk, undtagen Bornholm som består af granit.
Nogle steder er kalken lige under jorden eller presset frem som klinter: Stevns Klint, Møns Klint, Sangstrup Klint og Karlby Klint.
kridt / chalk er kalksten mere end 90% calcit (kalkspat)
Bekendtgørelse af lov om råstoffer, 2016.
§ 2. Loven omfatter sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Loven gælder ikke for råstoffer, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.
Se også: Atomfysik ; cement ; geologi ; geomorfolog ; kalksygdomme ; kridt ; kridttiden ; palæontologi.

Litteratur

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen.
/ : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1951. ; Betænkning, 12)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page