atom

grundstof

Stof, der består af atomer, som alle har samme antal protoner i atomkernen: atomnummeret, og dermed er registreret i det periodiske system. Der er to hovedgrupper i det det periodiske system: Metaller og grundstoffer, der ikke er metaller, eksempelvis gasser.
Ikkemetallerne er: Hydrogen eller brint, kulstof, kvælstof, ilt, fosfor, svovl og selen.
Allotropi er det fænomen at et grundstof kan optræde i flere kemisk forskellige tilstande.
Grundstoffer er ikke-vedvarende ressourcer.
Se også: Atomfysik ; atomtegn ; sjældne jordmetaller ; tungmetaller.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page