Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 7. december 2011 / Time Line December 7, 2011

Version 3.5

6. December 2011, 8. December 2011


12/07/2011
Japan angriber den amerikanske flådebase Pearl Harbor i Hawaii, 1941.

12/07/2011
Dansk skib transporterede våben til styret i Egypten
Amnesty International har fundet bevis for, at USA gentagne gange har sendt våben til Egypten siden revolutionen i februar.
Det er foregået på trods af de egyptiske sikkerhedsstyrkers voldelige overgreb på den civile befolkning. Også danske skibe medvirker til våbentransporten. Sagen understreger behovet for en international våbentraktat, der forhindrer, at våben ender i hænderne på regimer og væbnede grupper, som krænker menneskerettighederne.
Den 26. november ankom det dansk ejede skib Marianne Danica til havnebyen Adabiya nær Suez i Egypten. I lasten var mindst syv tons tåregas og anden kemisk ammunition. Modtageren var det egyptiske indenrigsministerium. Få måneder forinden var skibet blevet lastet i militærhavnen US Military Ocean Terminal Sunny Point i North Carolina.
Marianne Danica er bare et af flere skibe, der transporterer våben til at nedkæmpe demonstranter Det danske skib er ét af tre fartøjer, som organisationen Transarm har fulgt for Amnesty International på deres rute fra USA til Egypten. Trackingen af skibenes sejlads og last dokumenterer nu, at amerikanske firmaer så sent som i juli måned har opnået licenser til at eksportere tåregas og andre våben til det egyptiske styre.
Den 8. april skibede Combined Systems Inc. 21 tons ammunition fra Wilmington i USA til havnebyen Suez i Egypten. Den 8. august blev et andet skib lastet med 17,9 tons ammunition i New Yorks havn og sejlet mod Port Said.
I alle tre tilfælde stammer fragten fra det amerikanske firma Combined Systems Inc., som har hjemme i Jamestown i USA. Firmaet fremstiller udstyr til militære og sikkerhedsmæssige formål. Blandt andet gummikugler, tåregas og materiel som for eksempel vandkanoner. Forsendelsen med det danske skib var organiseret af firmaet Nico Shipping, som er specialiseret i forsendelse af våben og krigsmateriel.

12/07/2011

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for december 2011

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page