våbentilladelse

Privates ret i Danmark, ifølge Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 500 af 17. juni 2008 og § 3 i lov nr. 501 af 12. juni 2009, til at eje skydevåben: personer, der har gyldigt jagttegn, er medlemmer af skytteforeninger og til erhvervsmæssige formål.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page