Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons ; Nuclear weapons tests; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Surinam: klima og
klimaforandringer:

Se også: Sydamerikas klima.

Litteratur

Republic of Suriname Second National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change. / : Office of the President of the Republic of Suriname, 2016
Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page