Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Polen: klima og
klimaforandringer:

Polen er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
Se også: Europæisk klima.

Litteratur

The Republic of Poland: The Sixth National Communication and the First Biennial Report to the Conference of the Parties to the United Nations Frame-work Convention on Climate Change. / : Maciej Sadowski et al. The Ministry of the Environment, 2013.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page