Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Nauru: klima og
klimaforandringer:

United Nations Framework Convention on Climate Change: Nauru - Second National Communication, December 2014.
- http://unfccc.int/resource/docs/natc/nru_nc2.pdf
United Nations Framework Convention on Climate Change Republic of Nauru: 1st National Communication – october 1999 The Republic of Nauru, the “Pleasant Island”.
- http://unfccc.int/resource/docs/natc/naunc1.pdf
UNFCCC (2005) Climate change, small island developing States. / : Issued by the Climate Change Secretariat (UNFCCC), Bonn, Germany.
- http://unfccc.int/resource/docs/publications/cc_sids.pdf:
Se også: Asiens klima

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page