Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Mongoliet

Geografi: Mongoliet er en central- og østasiatisk republik med grænser til Kasakhstan, Kina og Rusland. Sibirien.
Mongoliets Kultur:
Grønbech, K.: Sprog og skrift i Mongoliet. Foreløbig beretning om det sproglige arbejde paa Det Kgl. Danske Geografiske Selskabs Centralasiatiske Ekspedition 1938-39. I: Geografisk Tidsskrift, bind 43, 1940.
- http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0043-PDF/gto_0043_69870.pdf
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Thangkamalerier fra Mongoliet : Henning Haslund-Christensens samling: en stadig kilde til inspiration og forskning. / : Karin Vestergaard. Nationalmuseets Arbejdsmark 1996 s. 99-113.
Mongolske thangkamalerier: undersøgelse og beskrivelse af mongolsk maleteknologi og udvalgte værksteders maleteknologi og malestil. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, 1995
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Mongoliet er medlem af FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Mongolia.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Mongolia.
Efterretningstjenester
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Thangkamalerier fra Mongoliet : Henning Haslund-Christensens samling: en stadig kilde til inspiration og forskning. / : Karin Vestergaard. Nationalmuseets Arbejdsmark 1996 s. 99-113.
Mongolske thangkamalerier: undersøgelse og beskrivelse af mongolsk maleteknologi og udvalgte værksteders maleteknologi og malestil. Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, 1995
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter: Institute for Strategic Studies, Ulan Bator.
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser:
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Guld ; kobber.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page