krønike

Græsk: En, især i middelalderen anvendt, fremstilling af historiske begivenheder i kronologisk orden uden forsøg paa at vise deres sammenhæng eller hele udviklingen, eksempelvis Saxo Grammaticus: Gesta Danorum / Danmarks krønike, herunder Angersfragmentet, Chronica Jutensis / Jyske Krønike 1342-1350, Chronicon Lethrense / Lejrekrøniken c. 1150, Chronicon Roskildense / Roskildekrøniken, Annales Ryenses / Rydårbogen og Den danske Rimkrønike, 1495. Også beretning, fortælling med eventyrligt eller fabelagtigt indhold.
Se også: Beretning ; parabel ; årbog.

Litteratur

Brevis Historia Regum Dacie / Kortfattet Historie om Danernes Konger, 1186-87.
Genoptrykt : Danmarks krønike. Svend Aagesen / Aggesen. Oversat og oplyst af R. Th. Fenger, theologisk Candidat.
- Kjøbenhavn. : Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1842.
- http://heimskringla.no/wiki/Danmarks_kr%C3%B8nike_%28Svend_Aggesen%29
Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi ex codicibus denuo recensuit M. Cl. Gertz. 2+2 bd. Udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. Gad. 1917-1920 - 514 + 644 s.
Volume I. 1st Book: I. Chronicon Roskildense et Chronicon Lethrense. II. Svenonis Aggonis f. opuscula historica. III. Series et genealogiæ regum Danorum. 2nd Book: IIII. Compendium Saxonis Gesta Danorum et Chronica Jutensis. V. Duo carmina historica. -- Volume II. 1st Book: VI. Vetus Chronica Sialandie. VII. Sepulchralia. VIII. Chronica Archiepiscoporum Lundensium. IX. De monasteriis Cisterciensium. X. Exordium Monasterii Caræ insulæ. XI. Petrus Olai; De ordine fratrum minorum. XII. De expulsione fratrum minorum. XIII. De ordine predicatorum in Dacia. XIV. Gesta Cnutonis Regis (encomium Emmae). XV. De Eskillo Archiep. et Patruis eius. XVI. De profectione Danorum in Heirosolymam. 2nd Book: Indices.
- http://www.archive.org/details/scriptoresminore112gert , og
- http://www.archive.org/details/scriptoresminore212gert
Antologi af latinske skrifter fra dansk middelalder, udgivet og kommenteret af M.Cl. Gertz. Blandt teksterne er Lejrekrøniken, Roskildekrøniken, Sven Aggesens tre værker og Saxoforkortelsen.
Nutidig efternøler:
Gamle Danmark : Paul Hammerichs Danmarkskrønike 1945-1975 DVD, I-X, DR TV, 1983-1984, 2007
1: Var der noget at råbe hurra for?
2: Der må være en grænse.
3: Lille land, hva' nu?
4: Kongens datter og folkets sønner.
5: Situationens Generalstab.
6: Mosefund og anderumper.
7: Gør gode tider bedre.
8: Kultur på drengen.
9: Den næstbedste løsning.
10: Storm på systemet.
En danmarkskrønike 1945-72 Paul Hammerich
1 Fred og nye farer. Kbh., Gyldendal, 1976. 599 s.
2. Velfærd på afbetaling. 1977. 666 s.
3. Opgang og nedtur. 1980. 737 s.
Den Geistlige Histori offuer alt Danmarckis Rige. Det er, Eñ Kort Crønicke huorledis Bisperne sammesteds, og den Christelige Religion vdi i disse Lande er forfremmet, opuore de forekommen indtil vor tid : Sammeledis it Register om de Norske Bisper. / : Ved Arrild Huitfeldt R.C. - Preñtet i Kiøbenhaffn : Sumptibus Iohan Aalburg, Anno Domini M. DC. IIII (1604).
Genoptryk: Rosenkilde og Bagger, 1978.
Jørgensen, Ellen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800. Udgivet af den danske Historiske Forening. København 1930. Københavns universitetsfond til tilvejebringelse af læremidler, i kommission hos Gyldendal, 1964 - 226 s.
Leegaard Knudsen, Anders: Interessen for den danske fortid omkring 1300: En middelalderlig dansk nationalisme. I: Historisk Tidsskrift, 100:1, 1-32. - http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/100_1/100_1_1.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page