Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ;politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Fiji: klima og
klimaforandringer:

Se også: Asiens klima

Litteratur

Republic of Fiji : Second National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change. / : Ministry ofForeign Affairs, 2014.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page