danefæ og danekræ

Dansk: Døde personers gods; herreløse skatte af kulturhistorisk værdi, især fra oldtiden, som beslaglægges af staten, Nationalmuseet, mod findeløn.
Lovgivning om danefæ fra Jyske lov og fremefter, herunder Museumsloven § 30, stk. 1.
Danekræ er også sjældne eller meget velbevarede fossiler – forstenede dyr og planter, hele dyreskeletter, eller større dele heraf, samt sjældne hele kranier eller dele af kranier fra istiden og tiden herefter, samt mineraler med sjælden sammensætning eller forekomstmåde og krystaller af usædvanlig størrelse eller form.
Se også: Museumsloven
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11802

Litteratur

Danefæ på Nationalmuseet : eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år.
/ : Peter Vang Petersen ; Jytte Høstmark. I: Nationalmuseets arbejdsmark, 2008. s. 25-54.
Danefæ : til Hendes Majestæt dronning Margrethe II, 16. april 1980.
/ : redaktion P.V. Glob. Nationalmuseet, 1980.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page