Det danske Fredsakademi

Sangbog

Frifødt Folk i Danehaven

Mel.: Nordraak, Rikard: Ja, vi elsker dette Landet.

Frifødt Folk i Danehaven
Værge vi vort Land,
Ej ved Trællefrygt som Slaven
Men ved Higen frem;
Aandens Higen mod de Syner,
Som de største saa,
Og som Sandhedstanker lyner,
— En Gang vi dem naa!

Bort fra Barbari og Jammer
Paa vor gamle Jord,
Der hvor Krig og Hadet
lammer Alt fra Syd til Nord,
Føre vi som ædle Sønner
Fædrelandet ud, —
Nu det under Aaget stønner
Skabt af Krigens Bud.

Fredens Sejer over Lande,
Fremtids stolte Maal,
Fredens Banner over Vande
Er vor Viljes Staal!
Engang, engang skal den komme
Sejrens lyse Dag,
Da i Hæres Rækker tomme
Sænkes Krigens Flag.

Frem ad Banen! slutter Følge
Ungdoms hele Hær,
Rut fra Land til Land som Bølge,
Vaaben ej vi bær!
Men i Broderfavn vi knuse
Fortids Tvedragt, Nag,
Medens Fredens Toner bruse
Paa vor Sejers Dag

Kilde: Fredsvennernes Sanghæfte, 1904.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk