Det danske Fredsakademi

Sangbog

Tyst i Tidens Tummel

Melodi: Snart er natten svunden

Tyst i Tidens Tummel
taler Nordens Aand.
Frænder, alt, vi ejer,
er vort fælles Fond.
Nordens svale Tanke.
Nordens trygge Tro
paa en nøgtern Frihed
hvoraf Liv kan gro.

Ødte vi vor Ungdom
paa et Fredens Værk?
Gør alene Krigens
stumpe Kræfter stærk?
Nej, vor frie fælles
Kamp for Menn'skets Sag
det er Nordens stille
stumme Magt i Dag.

Fredens Aar i fælles
Kamp for Frihedskaar
slettes ikke ud af
et Par onde Aar.
Kan end Krigens Kræfter
kredse Norden ind,
stærkere end Staalet
er et staalsat Sind.

Samme Bane bag os.
Samme Vej at gaa.
Samme Sprog at tale.
Og at tie paa.
Stille under Stormen
styrkes Frændebaand.
Tyst i Tidens Tummel
taler Nordens Aand.

Kilde: Aldrig mere Krigs årsmødeindkaldelse 1943.
Ifølge Kvindernes internationale liga for fred og friheds sangbog fra 1949, er sangen skrevet i 1941.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk