Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Parat til at Slaa Ihjel!

Af Carl Sandburg

I ti Minutter har jeg nu staaet og set paa den,
Og jeg er kommet her forbi før og har tænkt over Sagen.
Det er en Broncestatue af en berømt General,
hvor han kommer ridende med et Flag i Haanden og Sabel og Revolver paa sig.
Jeg har Lyst til at smadre hele Skidtet til en Dynge Affald lige til at smide paa Lossepladsen.
sig mig, om det er mig, der er tosset:
Naar engang Bonden, og' Grubearbejderen, og Butikshandelsmanden, og Fabrikspigen, og
                              Lokomotivfyrbøderen, og Mekanikeren,
- naar de engang ogsaa er blevet ihukommet med Broncestatuer,
der viser dem i deres Arbejde med at skaffe Føde og Klæder til os allesammen,
- naar der er blevet smækket et lille Dusin Silhuetter op til at staa mod Himmelen,
og vise os de virkelige Kraftkarle, dem hvis Arbejde holder Verden i Gang,
og som holder Folk i Live i Stedet for at slagte dem,
... saa maaske jeg kan staa her.
og se med mere Sindsro paa nærværende General, der svinger et Flag i Luften
og rider som bare Pokker,
parat til at slaa enhver ihjel, der kommer i Vejen for ham,
parat til at sjaske Menneskers Blod og Indvolde ud over Markernes friske,
spirende Græs.

Kilde: Dialog, 1953:2.
Oversat af Poul Sørensen [Poeten].

Publiceret i Chicago Poems, 1916.

Carl Sandburg: Ready to Kill.
http://rpo.library.utoronto.ca/poem/1799.html

Se også: Sandburg, Carl: Hjem fra krigen 1918

Sandburg, Carl: Røg.

Top

Dialog, socialistisk tidsskrift, etableret i 1952.


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk