Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Røg

Af Carl Sandburg

Jeg sidder i min Stol og læser Aviserne.
          Millioner af Mænd gaar i Krig, Kvadratmile af dem blir kulet ned,
          Kanoner og Skibe slaaet i Stykker, Byer brændt, Landsbyer sendt
          op i Røg, og hvor Køer dør hæst, mens de helsteges, forsvinder Børn
          som Røgringe i en Nordenvind.
Jeg sidder i min Stol og læser Aviserne.

Kilde: Dialog, 1953:2.
Oversat af Poul Sørensen [Poeten].

Se også: Sandburg, Carl: Hjem fra krigen 1918

Sandburg, Carl: Parat til at Slaa Ihjel!

Top

Dialog, socialistisk tidsskrift, etableret i 1952.


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk