Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Alt levende holder jeg af

Af Halfdan Rasmussen

En levende haand i min haand.
To øjne, leende blanke.
Alt levende holder jeg af!
Den frie og frejdige tanke,
den levende, skabende aand.

Et bankende bryst mod mit bryst,
et skælvende smil mod min smilen.
Alt levende mødes i liv,
indtil vi gaar tavse i hvilen
og mindes en larmende kyst.

En fugl i di vindrørte siv.
En dag i di nynnende skove.
Alt lever og alting er til.
En drøm naar jeg ikke kan sove,
et liv af vort evige liv.

Jeg elsker den spinkleste klang
i prismernes lynblaa krystaller —
jeg elsker det levende liv,
naar træernes bronceløv falder
og smaabarnet smiler i sang.

Jeg elsker hvert levende kræ
og hader hver dræbende kugle,
hver trampende, blodgal soldat.
Min gud er di dunede fugle
der bor i det kronede træ.

Kilde: Soldat eller Menneske, 1941.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk