Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 7. september 2010 / Timeline September 7, 2010

Version 3.5

6. September 2010, 8. September 2010


09/07/2010
Flagdag?
Af Holger Terp
Så har det igen været flagdag for de danske soldater.
Journalisterne er grundigt forvirrede over fænomenet.
Et sted blev flagdagen omtalt som international og et andet sted blev den omtalt som nationaldagen og finere kan det vel næppe blive.
Raportagerne i radio og TV-aviser focuserede på flagdagen i garnisionsbyerne Viborg og Fredericia - og de må være dybt bekymrende for tilhængerne af den aktivistiske danske udenrigspolitik.
For selv med tale af NATOs generalsekretær var det umuligt at få øje på andet end et par kompagnier soldater i uniform,
End ikke eventuelle udkommanderede civile familiemedlemmer kunne øjnes i TV rapportagerne. Det tyder på at flagdagen overhovedet ikke har folkelig opbakning.
Den bedste støtte man fra det officielle Danmark kan give veteranerne, er at give dem en meningsfuld civil uddannelse hvor de skal tænke en anelse, så de med tiden kan fortrænge deres forfærdelige krigsoplevelser og sove bedre om natten.
Og endelig skal det tilføjes at de alternative flagdage igen var usynlige i medierne.

09/07/2010

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 2010

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page