Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 3. September 2010 / Timeline September 3, 2010

Version 3.5

2. September 2010, 4. September 2010


09/03/2010
Forsvarsfråds
Af Holger Terp
Med det nye forslag til finanslov ser det ud til, at det eneste ministerium, der ikke skal spare, er forsvarsministeriet. Og så er det ikke uden grund, at de fleste danskere mener, at minimalstaten er ved at blive indført, og at middelklassen bliver mindre, med flere fattige til følge.
Forsvarsministeriets poster på finansloven er underholdende læsning. I finansloven for 2009 under Forsvarsministeriet var der følgende post under erstatninger:
»Godtgørelse for varigt mén på 100 procent eller mere…«. Hvad dækker bisætningen »eller mere« over, og hvordan administreres den?
Skal velfærdsstaten bevares, er det indlysende, at for at have råd til hospitaler og skoler må der også spares på forsvarsbudgettet.
Finanslovsforslaget er på dette punkt en ommer.

09/03/2010

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 2010

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page