Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 27. juni 1973 / Time Line June 27, 1973

Version 3.5

26. juni 1973, 28. juni 1973


06/27/1973
Den amerikanske præsident Nixons, liste over fjender, offentliggøres.

06/27/1973
Militærkup i Uruguay.
Generalstrejke mod militærkup
Pansrede mandskabsvogne og kampvogne rykkede tors­dag aften ind i Montevideo's centrum, efter at Uruguays fagforbund havde iværksat en generalstrejke mod det af mi­litæret støttede statskup.
Den militære magtdemonstration har øjensynlig til hensigt at fratage de util­fredse lysten til at protestere mod opløsningen af kongres­sen og landets kommunale råd, gennemført torsdag af den højreorienterede præsi­dent Juan Maria Bordaberry.
Næsten hele Uruguay blev lammet, da en halv million arbejdere gik i strejke. For­holdene for landets 2,5 mill. indbyggere blev yderligere forværret, da arbejdsnedlæg­gelsen bredte sig til banker og offentlige institutioner.
På strategiske punkter i hovedstaden Montevideo er opstillet pansrede mandskabsvogne, pakket med soldater med fingrene på aftrækkeren — men de forbipasserende grinede kun hånligt af dette militære opbud, og der er ikke rapporteret om sam­menstød eller demonstratio­ner.
Transporten lammet
Mens militæret af patrulje­rer hovedstadens gader, har butiksindehavere lukket de­res forretninger og sendt per­sonalet hjem.
De, der ikke selv har bil, må spadsere hjem, for de of­fentlige transportmidler er også ramt af generalstrejken, der er iværksat af det kommunistiskdominerede fagforbund CNT.
Da arbejderne mange steder i landet i protest har be­sat fabrikker og kraftværker, er der risiko for mangel på benzin, elektricitet og dagliglivets fornødenheder.
Den 44-årige præsident Bordaberry — en velhavende godsejer, der blev valgt sid­ste år, men hvis autoritet til stadighed er blevet undermineret af militæret — viste sig torsdag aften for første gang siden kuppet offentligt uden for sin barrikaderede residens.
Løsladt igen
Den voksende modstand mod kuppet støttes af Montevideos selvstændige universitet, og denne generelle fjendtlighed har gjort de militære myndigheder forsigtige og fået dem til at beordre soldaterne til omhyggeligt at undgå sammenstød med arbejderne, til trods for at disse fra de besatte fabrikker har ophængt bannere, der fordøm­mer statskuppet som »fascistisk diktatur«.
Den samme frygt for en mulig folkerejsning har fået præsidenten til atter at løslade de 15 medlemmer af det lille socialistiske partis centralkomité, der blev arresteret torsdag, skriver Demokraten, 06/29/1973.

06/27/1973

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for 1973

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page